Dato: 1853
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 242. Fra Henriette Wulff.

Mandag Morgen [Foraar 1853].

Idet jeg sender disse laante Sager2540 tilbage med tusind Tak, maae jeg jo nok beholde den eene Deel af »Eventyrene« lidt endnu; gandske mod An­dres Mening, efter hvad De har sagt, finder jeg den Oversættelse bedst af Mad. Chatelain, langt troere, og mere i Originalens Aand , ved mere naive og barnlige Udtryk.

Hvad mon det rige Væld har frembragt for Lyset i disse Dage?

De er den dejligste Magus eller Troldmand man kan tænke sig, og snart vil De jo lade mig høre lidt af hvad De har »trolled«.

I Dag er det lidt Foraar, jeg haaber De føler den velgjørende Virkning deraf. - Jeg føler mig elendig; naar Foraaret begynder har Svartalferne allertravlest med mig.

God bless You, dear friend!

Søsterligt Deres H. Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost