Dato: 7. januar 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 7 Jan: 1853 [fejlskrivning for 1854]

Kjære Fru Kock!

Tak for det velsignede Brev De sendte mig fra Deres Søster, det var saa trofast, saa hjerteligt, gjorde mig ret godt i det jeg er legemlig syg og - utilfreds med næsten Alt; det sidste er nu en Stemning, og Forkjølelsen jeg paa fjerde Dag har lidt af, for­dunster vel ogsaa. Jeg formoder da, at De har læst Brevet jeg fik, efter som det laae aabent i Deres og derfor sender jeg / det ikke tilbage. At De lod mig ogsaa læse Brevet De har faaet var ven­ligt og godt, her sender jeg, med tusinde Tak, samme strax igjen tilbage. I Ugens Løb skriver jeg et stort Brev til Neapel post restante, ikke sandt? det er det rigtige? dog før det afsendes tales vi ved. Mine Tænder plages af Tandpine, men jeg har jo Været fri for denne Plage i flere Aar, og maa vel altsaa finde mig i hvad Aarstiden bringer. - Hils Deres Mand og Børn,

Deres hjerteligt hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus