Dato: 1853
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

(Formentlig København vinteren 1853)

Onsdag -Aften.

De er dog god og velsignet kjæreste Andersen! at De saaledes strax tænkte paa at fornøie mig fordi De havde seet mig bedrøvet! det rørte mig at see et nyt Beviis paa Deres Hjertensgodhed! tro mig, det skjærer mig i mit Hjerte, naar jeg krænker hvem jeg holder af, jeg vilde tidt gjerne, med hvad jeg sætter meest Priis paa, tilbagekjøbe et ubesindigt Ord, og kan jeg det ikke, saa vil jeg af Hjertet bede mine kjære Venner troe, at kun Taabelighed og Uforstand bringer mig til at gjøre slige Bommerter, men aldrig, aldrig Mangel paa kjærligt Sindelag! De, som er mig saa kjær, til Dem henvender jeg mig med denne Bøn og De vil nok høre mig! Endnu en Gang, hjertelig Tak for Deres Godhed imod Deres trofaste

Jonna.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus