Dato: 32. december 1852
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Torsdag Morgen

Hvor gjorde det mig ondt i Gaar, kjære Andersen, at den ugudelige Hovedpine var saa stærk, at jeg ikke engang kunde glæde mig ved at see Dem!

Skjøndt den regjerer lige mægtig i Dag, har jeg dog sadt mig for, ikke at lade mig cujonere oftere, og venter med Længsel paa at see Dem if you please - ! and when You please, saasnart som mulig.

Som altid Deres Henriette Wulff .

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost