Dato: 22. december 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Brandt
Sprog: dansk.

Hr: Kapelmusikus Brandt

Kjøbenhavn 22 December [1849]

Kjære Hr. Brandt!

Jeg reiser i Dag ud til Grev Moltke paa Bregentved, men sender Dem imidlertid endnu et Par Nummere. Næste Søndag er jeg her igjen og da haaber jeg at De har fuldendt dette Tilsendte og at vi, i Løbet af otte Dage, kan see Resten. Glædelig Juul! Helsen og Sundhed som man siger.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm