Dato: 4. november 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 4 November 1852

Kjære Ven!

uagtet jeg længes meget efter at see de nye Historier, kunde jeg dog næsten ønske der var Tid endnu til at sende Dem et Par Ark til. Dog disse og flere kunne ogsaa komme i næste Bind. Jeg har nemlig den sidste Maaned været meget riig i min lille Digterverden, jeg har nemlig skrevet, siden De sidst hørte fra mig, hele fire, ikke saa korte Historier, der høre til mine Bedste, den længste af dem: "Spørg Pilen, spørg den blomstrende Hyld", er ganske en lille andersensk-dickensk: "Christmas Book", men da den i hele sin Længde dog ikke er mere en halvandet trykt Ark, saa kan den slet ikke gaae alene, men med de andre, og med dem der rimeligviis endnu ville komme, og danne næste Bind; er der endnu Tid til at optage een af de bedste i dette første Bind, da skriv og De skal faae "Manuskript", er det for seent denne Gang, da sender jeg Dem trykte Ark, de to første Ark kan De faae om 8 a 12 Dage; - Er nu alt første Samling "Geschichten" sluttet, da ønsker jeg Exemplarer fra mig sendt. til:

München, under Dönniges Adresse

Kongen af Bayren; c: Kong Max

Geheime Legations Rath von Dönniges

Theaterintendanten Dr: Dingelsted

Fru Majorinn Serre )

Baronesse Decken )i Dresden

Arvestorhertugen af Weimar )

Fru von Beaullieu ) i Weimar

Humboldt i Berlin

Selv faaer jeg vel to?

Jeg vil, ved Delbanco, tillade mig at sende et Par løse Blade til at lægge fori hvert Exemplar.

De nye Historier jeg har, ere omtrent 3 a 4 trykte Ark. Fru Heiberg er betænkelig syg, i Dag er der dog lidt Haab.

Lad mig nu snart, enten skriftligt eller mundtligt, det vil sige, gjennem Hr Delbanco, høre fra Dem. Hils Deres Kone og Svigerfader. lev hjertelig vel,

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Til

Hr Boghandler Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus