Dato: November 1852
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 241. Fra Henriette Wulff.

Søndag Aften

Kjæreste Hr. Professor!

(For at begynde lidt originalt:)

Var De saa vel og havde Lyst i Morgen Aften at De kunde og vilde glæde os med den belovede Forelæsning af nogle af Deres »Historier«, vilde De finde et opmærksomt og taknemligt Publicum samlet her hos os til the! Vil De selv bestemme Tiden. Godnat kjære Andersen, i Haab om at see Dem i Morgen.

Deres H: W:

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost