Dato: 8. oktober 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Bravo
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 8 October 1852

Kjære Hr Consul

Vor fortræffelige dramatiske Digter Hr Hostrup er Overbringer af dette lille Brev, der venligt vil bringe Dem mig i Erindring.

De vil, uden jeg behøver at bede Dem derom, paa det bedste tage Dem af den kjære Landsmand og hilse de Venner jeg maaskee endnu har i Rom.­

Deres hjerteligt hengivne H.C.Andersen

Velbaarne

Hr Consul, Agent Bravo i Rom

(Udskrift:) Hr Agent og Consul

Bravo

Rom

Tekst fra: Solveig Brunholm