Dato: 24. september 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 September 1852

Kjære Ven!

En lille Historie har jeg dog fundet til Dem og den har aldrig været trykt; jeg skrev den i dette Foraar og lagde den hen, men jeg troer den er ikke saa ilde, kun beder jeg om at den ikke maa slutte Samlingen ikke staae sidst der! Skulde den lille Bog ved denne Forøgelse, som jeg troer, være lidt over fem Ark, da er jo Heftet derved stort nok!

hjerteligst

H. C. Andersen.

E: S:

Lad mig, gjennem Hr Delbanco, høre Indholds-Registeret og Historiernes Orden. Hvad Ende tog det med H. C. A.s Portræt? kommer det i Miniatur-U[d]gaven, eller skal det gaae alene!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus