Dato: 23. september 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 23 Sept 1852

Kjære Ven!

imorges gik til Dem fra Hr Delbanko en Pakke hvori laae et Brev fra mig, nu, nogle Timer efter, faaer jeg Deres kjærkomne Skrivelse og tager strax Pennen for at sige Dem at jeg desværre intet Manuskript har der kan bruges i "Historier", jeg havde to Smaating, men Lose & Delbanco har faaet den ene af disse, nemlig et Eventyr om fem Ærterlog den anden Historie2 er givet til en tydsk Nytaarsgave, hvori mit Portræt skal være; altsaa kunne disse denne Gang ikke komme med. Det er mig kjedeligt at jeg Intet har nu at sende Dem, men et Forslag har jeg dog og jeg synes De maa gaae ind paa det, optag i det lille Bind, bagest, "Fliedermütterchen", det er ogsaa en Historie, et Eventyr, kun i en anden Form end jeg tidligere har givet disse. Kommer der næste Aar en lignende Historie Udgave, saa kan vi jo der sætte "Ole Lukøie", nemlig Eventyr-Comedien, dog den Tid, det Arangement; giv De kun Fliedermütterchen Plads, saa er det da et Bind det Hele, saa stort, som noget af de andre, allerede nu er det jo saa stort, som det Hefte med "Bilderbuch ohne Bilder". - (Tak for Besørgelsen af Bogen til Döniges!) - Jeg glæder mig nu meget til at see det nye lille Bind "Historien", eller Geschichten, hvad De nu kalder den og saa kommer vel senere miniatur Udgaven, med de samlede Historier NB da uden Fliedermütterchen. - Tænk venlig paa mig og hils Vennerne fra Deres hengivne

H. C. Andersen.

Til

Hr Boghandler Lorck.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus