Dato: 22. september 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 22 Sept 1852

Kjære Ven!

Længe har jeg ventet og haabet at faae et lille Brev fra Dem, men intet er bragt, i Dag glæder Hr Delbanco mig imidlertid med at "Historierne" ere i Anmarsch. Tak, og god Lykke! Han siger mig at Tittelen er "Geschichten", men jeg vil troe det er en Feiltagelse, jeg finder og har ogsaa hørt af Tydskere at "Historien" er saa betegnende og De vil altsaa nok føie mig i at beholde denne Tittel. Ikke sandt. Hr Delbanco siger mig endvidere at det ikke er en Miniatur-Udgave intet særskildt Værk, men et nyt Bind i "gesammt Ausgabe", det er meget godt, men da er naturligviis ikke Deres tidligere Plan fulgt at optage med de ny Historier, alle de ældre adspredte, thi det gaaer slet ikke an i et Hefte af den samlede Udgave at finde de samme, som i de tidligere Hefter; dog det veed De lige saa godt som jeg og De er altfor tænkende Forlægger til at jeg behøver at udtale det for Dem. Hjertelige Hilsener til Deres Kone og Svigerfader og glæd mig snart med at jeg faaer at see hvor tyndt det nye Bind er blevet.

Deres Ven

ST.

Hr Boghandler Lorck.

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus