Dato: 16. september 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Voigt
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16 Sept: 1852

Kjære Ven!

Overbringeren af Brev og Hilsen til Dig er en ung Engelænder Hr. Hamilton, der allerede har tidligere været en 16 Maaneder i Danmark og fornylig udgivet i London et Værk om sit danske Besøg; han er en ædel Natur, vist et usædvanligt godt Menneske med Hjerte og Interesse for det Skjønne og Dygtige; jeg har nogle Gange været sammen med ham, og et Par af mine Venner kjende ham endnu mere end jeg og ret skatte ham, een af disse, thi selv har han / af en Slags Beskedenhed ikke villet det, har bedet mig give ham et Par Breve med til Fyen og Jylland, som han nu i en kort Tid besøger, og ved de givne Skrivelser da ikke gaae ganske fremmet om i de smaa Stæder; kommer Hr Hamilton til Faaborg da veed jeg, at Du min kjære gamle Ven, paa det venligste vil være ham til lidt Tjeneste, som man kan være en fremmet Besøgende indført af en Ven! -

Hils paa det hjerteligste Dine Forældre!

Din altid trofaste

H.C.Andersen

S T

Hr Kjøbmand, Kandidat Jur: Ch. Voigt

[Udskrift:] Til

Hr Kjøbmand, Cand: Jur Christian Voigt

i Faaborg

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 409-11)