Dato: 16. august 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

253. Til E. Collin.

Corselitze den 16 August 1852.

Kjære Ven!

Nu har jeg snart været fjorten Dage paa Corselitze,–hvor jeg synes at være meget velkommen og har det godt,–sidst i Ugen tænker jeg at være igjen i Kjøbenhavn og bestille Noget, som man kalder det. Til Tydskland, hvor jeg nød megen Gjæstfrihed og gode Dage, har jeg endnu ikke sendt et Par venlige Ord, det ligger mig svært paa Hjertet, og jo længer jeg udsætter det med at skrive, des tungere ligger det; tre smaa Epistle ere snart bragte i stand, men de kunne ikke flyve afsted, ere saa godt som uden Vinger, før De lærer Dem Sproget og da jeg nu i tre, a fire Maaneder ikke har plaget Dem i denne Retning saa tør jeg vel nok komme med denne lille Brev-Kløver, tre bitte smaa Blade, der næsten kan gaae for eet.–Menneskeligt talt, vil De ikke nok, til een af de første Dage i næste Uge,–jeg kommer hjem paa Løverdag'ndash;oversætte mig samme.–See nu har jeg den Steen fra Sindet, gid den kun ikke tynge Dem for meget.

Dr Hornemann og Christi, glædede mig iforgaars med Brev, de synes saa deiligt lykkelige; det er jo velsignet! Hils dem begge to, paa det hjerteligste fra mig. Af Fru Clasen har jeg, ved et Brev fra Bunzen, hørt om Bryllupsfesten, hvor livligt der var og hvor mange Gjæster. Kirken selv havde jo samlet en stor ubuden Mængde.

Veiret her ovre er noget ustadigt, imidlertid gaaer jeg dog hver Dag i Søen og føler mig legemlig vel derved; mit Humeur er imidlertid ikke, som det skulde, jeg veed ikke selv hvorfor, men jeg har en Uro, en Veemod i mig, som jeg slet ikke skjøtter om, dersom den ikke til sidst bringer et Eventyr eller en Historie med, som pynter min Digterhave og ved Julen bringer Mønt i Kassen.

Hils Deres Kone og Børnene! gid vi mødes glade og friske!

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost