Dato: 5. juni 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Weimar 5 Juni 1852

Kjære Ven!

Mine Venner her holde fast paa mig og da den unge Drevsen først kan reise fra Kjøbenhavn den 1000, saa bliver jeg her i Weimar indtil Torsdag, De vil da FredagFormiddag have mit Besøg, Fredag den Ilte; da jeg imidlertid frygter at det bliver et Par Dage forlænge for Dem at vente med det belovede Manuskript, saa sender jeg Dem dette i Dag, for at De strax kan lade det komme til Oversætteren, men læs dog først selv den lille Historie: "Hun duede ikke", den hører vist til mine bedste (og er endnu useet af Verden). Naar jeg sidst i Ugen kommer, hører jeg om Trykningen og modtager en Afskrift af Hyldemoer, dersom denne ikke allerede er i Trykning. - Torsdagaften haaber jeg at være i Deres Svigerfaders Huus, hils ham venlig fra mig; jeg bliver rimeligviis der til Søndag.

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus