Dato: 2. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Hubert Smith
Sprog: dansk.

Høistærede!

Tak for Deres hjertelige Brev og den gjentagne venlige Indbydelse at komme til Dem, Deres Deeltagelse, Deres Venskab gjør mig saa vel og jeg har stor Længel efter at se min ubekjendte Ven, see Deres Hjem, Deres Omgivelse, der / gaae saa levende op i min Tanke, skriv mig dog et Par Ord herom, at jeg klarere kan sammensætte mig et Billede deraf, end jeg nu formaaer, thi komme selv iaar, bliver der Intet af; [overstr: jeg reiser ned til] men jeg kommer et andet Aar, om Gud vil, og [overst. mit første Besøg i Engeland skal da være til Dem] da søger jeg til Dem og vil være uendelig glad, ved at lære Dem at kjende og personlig selv udtale min inderlige Tak. –

Af Deres Brev ser jeg at det er Dem jeg flere Gange har faaet "illustrerede Aviser" fra, jeg troede det var fra min Boghandler, havde jeg vidst at det var Dem, da havde jeg naturligviis strax skrevet og bragt min Taksigelse. – Mine nyeste Digtninge er Historier, men de ere endnu ikke komne ud i Engeland, naar det skeer tillader jeg mig at sende Dem et Exemplar, som en Bouquet af min Digter-Have.

Hjerteligst H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 159-60)