Dato: 24. februar 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

249. Til E. Collin.

Kjøbenhavn 24 Feb: 1852.

Kjære Ven!

Jeg kommer her igjen med en Plage'ndash;men lille!–jeg har, som De seer fattet mig saa kort denne Gang og naar De en skjøn Morgen har lidt Tid'ndash;saa, jeg kjender Deres gode Villie!

hjerteligst

H. C. A.

Hr. Justitsraad E. Collin,

Oversætter af udødelige Værker.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost