Dato: 15. januar 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 15 Januar 1851 [c: 1852]

Kjære Ven!

Lad mig endelig snart vide hvorledes det gaaer med "Hyldemoer"; faae den endelig i Hænderne paa en god Oversætter! Har De endnu ikke fuldendt Trykningen med dette lille Arbeide og de to tilsendte Historier, da kan jeg nu levere Dem, om De vil, tre nye "Historier", der kan komme i Samlingen, disse ere endnu ganske henliggende i min Pult og Reitzel skal ikke faae dem før Deres Bog er udkommet, dersom der ikke hengaaer Maaneder.

I Mai kommer jeg rimeligviis til Tydskland og, det vilde glæde mig om jeg fik at see Hyldemoer var kommet forud paa Scenen. Hils Deres Kone og Svigerfader og tænk venligt paa Deres

hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

De tre ny Historier ere, tilsammen et Ark.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus