Dato: 29. december 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

[I "HCA og det Collinske Huus" er nedenstående brev gengivet - med følgende indledning:

Kjøbenhavn Decbr. 1851

Kjære Ven. Naar De er færdig med Correcturen til "Hyldemoer", vil De da sende mig den, da der er et Par Ord jeg vil stryge ud.]

248. Til E. Collin.

Kjøbenhavn 29 December 1851.

Kjære Ven!

Uagtet at det lider mod den 6te Januar og De altsaa vist hver Time venter høie Fremmede, nemlig Besøg af Deres Muse, vil De dog ikke fortørnes at jeg beder »Digteren« at være »Oversætter« for mig med Hensyn til Indlagte! De siger rimeligviis: »Ach Weimar!« Deres hengivne

H. C. Andersen.

Hr Justitsraad E Collin, Forfatter til »Cæsar« og flere lyriske Digte.

[og følgende slutning: ... Digte, Oversætter af udødelige Værker [= Andersens Breve til Tyskland].]

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter