Dato: 19. november 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

247. Til E. Collin.

Kjøbenhavn 19 November 1851.

Kjære Ven!

Naar De er færdig med Corecturen til »Hyldemoers« to første Ark, vil De da, før Bjanko-Luno faaer den, lade mig see den, da der er et Par Ord jeg vil strege ud.–

I Dag naaede jeg da hen i Amaliegaden, men var for mat [til] at kunde vinde hen i Tvergaden, jeg var glad ved at komme hjem igjen saa mat og nerveus var jeg; efter Touren har jeg en lille Skygge af Ildebefindende i Halsen; dog haaber jeg at det imorgen er godt og jeg kan udvide min Reise til Dem; Vil De laane mig, om De har, Tiecks Phantasus og det Bind hvori Prinds Zerbino staaer. Hils dem Alle hjemme! moer Dem vel ved Hamlet! jeg længes efter at høre hvad De og Deres Kone sige om Høedt.

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter