Dato: 15. november 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 15 November 1851

Kjære Fru Balling!

Allerede igaar Aftes var jeg syg, i Theatret, i Dag føler jeg mig saa gigtisk febril, med ondt i Halsen og Hovedpine, at jeg efter min Læges Raad tager Midler her imod og bliver altsaa nødt til i Eftermiddag at blive hjemme og ikke faae Dem at see; min hjerteligste bedste Hilsen til Deres Moder og Søster. Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus