Dato: 18. juli 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Drewsen, f. Collin
Sprog: dansk.

Hamborg 18 Juli 1851

Kjære, kjære Fru Drewsen!

Viggo siger mig at han i sit Brev her Intet har skrevet om vort Møde og Samliv, saa faaer da jeg; igaar, flere Timer før Skibet kom til Svendborg var jeg der og blev meget glad Kl 9 da Fartøiet laae der og Kavaleren viste sig; jeg havde arangeret paa Vertshuset at han kunde ligge i Land, der er saa fælt paa det overfyldte Skib og nu maa jeg sige, at uagtet han kom i Seng kl 11½ var han flink paa Benene imorges klokken 3 vi skulde nemlig ombord 3½. Veiret var deilig og da vi Klokken henimod 8 naaede Sønderborg var han ganske forbauset over den Forslag der var i Tiden, da han syntes at den halve Dag maatte være gaaet og dog efter Uhret skulde han sove endnu. Klokken 10 i Formiddags var vi alt i Flensborg, hvor vi havde Nød med at faae Logi og maatte saa ty til madam Døll; her har vi været til Middag, spadseret, seet Kirkegaarden med Gravene og forresten dovnet den halve Dag hver paa sin Seng, dette Brev kommer rimeligviis først afsted fra Schleswig hvor hen vi gaae imorgen. Søndag aften naae vi Hamborg og blive der til Tirsdag Morgen. Tak Deres Fader for de venlige kjære Ord han sendte mig, han spørger om jeg har faaet den svenske Udgave af min Bog; vil de sige at jeg var ved at troe han havde glemt mig, jeg fik den først den 7 Juli, Soldaterfesten paa Glorup, Bogen var lagt af Bjanco Luno ind imellem Viserne, der kom under Excellensens Adresse, den Pakke kunde jeg ikke aabne af og den Gamle aabnede denne først selv Festdagen, og jeg blev da overrasket med Bogen, siden kom min Historie med Foden; denne selv smerter mig noget endnu naar jeg gaaer.

[Langs randen: Men nu maa jeg holde og Papiret slipper. Breve til Viggo eller mig Gaae Dresden post restante

Deres ærbødige H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus