Dato: 26. august 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Otto Frederik Müller
Sprog: dansk.

Locle den 26 August 1833.

Kjære Ven!

Nu sidder jeg da midt imellem Bjergene, eller rettere oppe paa et af dem. Igaar Middags kom jeg her til Locle, den ligger i en Dal oppe paa Jura, rundt om ere grønne Græsgange, hvor Køerne bruge Grøncuur og ringe evigt til Middag. I Aftes var jeg alt ude at spadsere; hu! hvor her er kolt; vi gik ind paa den franske Grændse, saa at jeg nu anden Gang har været i Frankerig. Rundt om sorte Granskove og forunderligt dødsstille, jeg tænker Locle kaster et smukt Skyggepartier [sic] over min Agnete; noget faaer jeg vel skrevet. - Du kan ellers ikke troe hvor deiligt den hele Alpekjæde tager sig ud naar man reiser fra Neuschatel op til Locle, man overseer den ganske. Jeg nød dette Skue ved Solens Opgang og vil aldrig glemme det. Hvad der ellers mest har fraperet mig paa hele denne Tour er Overgangen fra Jura ned til Geneve, Skyerne stode som faste Glasbølger med det smukkeste Lilla og saa med hvidt Skum. Et andet Partie har henrykket mig, nemlig Vandringen fra Vivis til Slottet Chillon. - Just saaledes har jeg tænkt mig en smuk Natur! Alt var saa frodigt og friskt. De store Græskar hang hen ad Tagene paa Bondehusene. Søen var saa uendelig blaae, Bjergene / saa vilde og saa var jeg jo ved det Slot, Byron har gjort mig interessant; jeg fandt hans Navn indgravet af ham selv i Klippemuren. Du har vel været der? Jeg digtede i Slotsgaarden følgende Vers. -

Vilde Fjelde, speilklar Søe,

Skummelt Slot paa Klippe-Ø,

Jeg hos Eder troer paa trende:

Frihed, Byron og paa hende!

Nu kun Aand til Adel hæver,

Blodet til slig Kraft ei veed;

Konger døe, men Frihed lever,

Frihed, Kunst og Kjærlighed.-

Fra Pueraris Familie skal jeg hilse Dig ret meget; de formeligt sværmede for mine Digte. Men nu skal jeg til at skjænde: Jo Du er en god Een, med Din Overregning; det kostede næsten 100 Frank til Geneve og Opholdet der er ogsaa dyrere, Middagsmaden koster jo i Schweits 4 Frank; jeg bliver nødt til at indskrænke min Reise i Schweits for at det jeg har taget med kan holde ud til Milano. O, de Penge! de Penge! det er en ækel Opfindelse at de skal behøves. - 14 Dage har jeg isinde at blive her i Locle, det lader til at være ganske fortræffelige Mennesker jeg er hos; Alt røber Velstand; jeg har et smukt Værelse med Udsigt over en Deel af Byen og Bjergene, men / eensomt er det, og det mere end man kan tænke sig. - Skriv mig endelig til, nogle Dage efter at Du har faaet dette Brev, til Locle; Castenskjold har Adressen, desuden kan Du jo ogsaa skrive det Post restante. Fortæl mig Løst og Fast, Paris frembyder Stof nok; siig mig om Du ogsaa nu jeg er borte, tænker noget paa mig; naar vi engang i Kjøbenhavn samles, ville vi ret ofte see hinanden, tidt tale om Dagene i Paris, der alt nu ere forbi for mig! - Send Ludvig indlagte lille Brev, men ret snart, thi der er noget Vigtigt deri, jeg beder ham besørge mig. Skjænd kun paa ham, thi det er virkeligt hæsligt af ham at jeg kun har faaet et eneste Brev fra ham paa min Reise[;] det har virkeligt bedrøvet mig, han har kunnet kaste lidt Solskin ind i mit Liv, hvor der i Grunden er mere Skygge end man troer, men han har - ikke havdt Tid! - Bring Falbes, Marquise Bonnay, Jürgensen, Haffner, kort alle vore fælles Bekjendtere en ret hjertelig Hilsen fra mig, Castenskjold faaer Brev fra mig saa han behøver ingen Hilsen. Jeg har endnu ingen Schweitser-Skjønheder seet, men maaskee paa Gemmi? Der rider man jo? Hils dem i Hotellet fra mig, glem heller ikke Bonnai, vor Sproglære[r].- I Neufschatel fandt jeg en Dame der kunde tale Dansk og Gjæstgiverstedet var saa billigt at jeg troer der maae være skeet en Feiltagelse; tænk for Middagsmad, 5 a 6 Retter, Kaffe og Logie ): 3 Frank. Men nu bliver Papiret italiensk og siger basta! bastare. Lev ret vel og vær mig en trofast Ven som jeg vil være det.

Din H.C. Andersen.

[Udskrift:] a monsieur Monsieur Otto Müller a Paris. fr: Hotel Vivienne rue Vivienne N 14.

Tekst fra: Solveig Brunholm (også lig med microfilmscan 78, 267-69)