Dato: 22. maj 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Til Frøken Henriette Wulff

i Westindien!

Kjøbenhavn 22 Mai 1851.

Min kjære, søsterlige Veninde,

endnu et lille Brev maa De have, det sidste derovre, et rosenrødt,2401 the last rose of Summer c: Sommerens sidste Rose.2402 Jeg oversætter det paa Dansk fordi De var saa god sidst i Brevet til mig at skrive Colonel og tilføie ved siden, »Oberst«. Skal jeg begynde at drille Dem? De kommer jo hjem! Det mærker jeg, sukker De nok! - nei, nei, vi ville Alle være elskværdige, kjærlige og gode mod Dem, saa meget som man i et Land hvor Fortougsretten2403 gjælder kan være det! - See ikke med Sorg mod Norden, hvor Taagerne jages af Stormene, hvor det er randt og vandt; her er dog Hjemmet, med alle sine Erindringer og til Jordbunden her høre vi. - Danmark har en Historie, en Fortid, og dertil en Nutid af Aand og Dygtighed. - »The man of war« er hos os næsten hver Bondekarl, en Helt, som de besjungne i gamle »fæle Tider«. Kom glad hjem med Erindringen fuld af tropiske Billeder og er det en graa Dag, da sæt Dem hen i en Krog, luk Øinene og drøm at Vinden ude suser gjennem Sukkerrørene, at De rider Bjerg op og ned fulgt af den lille sorte Dreng der bærer Æsker og Pakenilliker; Collibriens Vinger skinne som Fyrværkeri i det klare Sol­skin og De seer vidt ud over Havet hvor Corvetten gynger. Saa er De der! og i Stuen tæt ved sidder Henny, Worsaae og - Alle gode Venner! velkom­men hjem, Hurra! - Hils den kjære Broder Christian, han har ikke faaet et Brev fra mig, det er Uret, men han læser vel hvert eet til Dem og da maa han have seet mig kjærligt nikke gjennem dem Allesammen, nikke til ham, med broderligt Sind og Hjerte. Imorgen reiser jeg til Glorup, i Juli gaaer jeg til Sleswig og seer Kamppladsene og derfra, med »Lille Viggo«,2404 der nu er en stor Student og som jeg har indviteret til en lille Tour gaaer jeg til Dresden og Prag, derfra maa han ene reise hjem og jeg gaaer over Weimar til Paris. I September er jeg hjemme, der mødes vi. - Min ny Bog: »I Sverrig«, vilde jeg gjerne sende Dem med Feddersen, men Deres Søster mener at De ikke mødes og altsaa lader jeg den vente paa Dem her, den er netop nu udkommet paa engelsk i London, paa Dansk i Kjøbenhavn, paa Tydsk i Leipzig og paa Svensk i Stockholm, saa De seer at den fra sin Fødsel gaaer paa fire - Sprog.2405 Den interessante Mac-Dougal,2406 som jeg synes saa godt om, og andre Bekjendter hilses, giv ogsaa Otto Møller en Hilsen, hans Kone er frisk og glad over at han snart kommer. - Nu lev vel! Bring mig en Natur-Ting hjem fra Vestindien, Sukkerør eller Sligt.

Broderen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus