Dato: 7. maj 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 7 Mai 1851

Kjære Ven!

I Dag faaer De intet UdhængsArk, men jeg tænker at jeg paa Løverdag kan sende Dem to, og strax efter disse, da den sidste Stump, før denne kommer, beder jeg Dem særdeles at intet tydsk Exemplar sendes til Kjøbenhavn, da ellers den tydske Udgave vil komme før den danske. Jeg stoler herpaa. I Juli-Maaned, vil Gud, sees vi i Leipzig; hils paa det hjerteligste Deres Kone og tænk selv lidt paa

Deres særdeles hengivne

H. C. Andersen.

ST

Hr C. B. Lorck.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus