Dato: 25. april 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 25 April 1851

Kjære Ven!

her sender jeg Dem femte og sjette Udhængs Ark, mere har jeg endnu ikke, men strax naar jeg faaer to Ark igjen skal disse komme afsted. Det var deiligt for det Hele om de danske trykte Ark kunde benyttes før De lagte de tydske Ark hen. Jeg veed Deres Omhue og Interesse herfor. Hvad der kan skee, det skeer.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Af Arkenes Tilsendelse vil De see hvorledes det skrider frem med Udgivelsen af Bogen, ind i Mai.

Til

Hr Boghandler C. B. Lorck.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus