Dato: 15. august 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

67.

Til E. Collin.

Paris den 15 August 1833.

Kjære, kjære Eduard!

Lev nu ret vel! imorgen gaaer det længere bort fra Dem! jeg er ganske bedrøvet ved Tanken derom, hvormeget kan dog ikke møde før vi samles igjen, og Gud veed om det skeer. Med Stage faaer De Brev og min Agnete, deri staaer min Adresse; skriv endelig strax efter at De har modtaget den, send mig Visen om Agnete, og Penge Udsigter, de ere dem som paa Reisen kaster det bedste Solskin i Hjertet, thi tænk dog hvor frygteligt det maa være at staae blottet for Alt ude mellem Fremmede. I Januar faaer jeg sikkert det ny Creditiv i Rom. – De Bøger De har skrevet om, har jeg søgt efter baade paa Boulevarderne og Qvaierne, men ingen findes, de maa tages i Bogladerne, vil De da have dem da skriv mig i næste Brev der­ om, jeg skal da mælde Otto Müller det, som har lovet at besørge dem kjøbt og en Hr Delong at sende dem med et Skib. – De Bøger som egentligt faaes for godt Kjøb er franske Classiker, Mad: Cottins Værker f Ex kan De faae for Spotpriis, men Sligt turde jeg ikke kjøbe før jeg hørte Deres Mening, skriv det som sagt i næste Brev og Maaneden efter skal et Skib bringe Dem Deres Forlangende. Lev vel min inderlig kjære Eduard, tænk trofast paa mig.

Deres broderlig sindede

Andersen.

[I Margen: ] Lad Liunge faae indlagte Seddel!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost