Dato: 9. august 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Gottlieb Collin
Sprog: dansk.

Til Gottlieb Collin! Paris den 9 August 1833.

Otto Müller har ret indstændigt paalagt mig at bringe Dem og Eduard en Hilsen fra ham, jeg vil derfor strax besørge denne for at jeg saa kan have Lov selv ret at snakke med Dem. - De holder jo af Malerier? Gid De var her da skulde vi gaae sammen til Louvre, det er et Gallerie som har vadsket sig! Een Sal det Hele, men saa lang at jeg svimlede derved. Det saae ud som Roeskilde Landevei i Længden. - Her er ganske her­lige Stykker og neden under en kostelig Samling af Antikker. Rundt om staae de gamle Guder forstenede og tilhørende en anden Verden. Jeg har seet en Venus der, som ganske henrev mig. I en Kirke nede i rue St Honore; har jeg ogsaa opdaget et Stykke af Rubens, hans Navn staaer derpaa, (det hænger næsten skjult i Krogen). - Tidt gjør jeg lange Fod­toure om Søndagen, ud til Forstæderne, det morer mig meget at studere dette fyrige Folk. Der spille de paa Gaderne. Voxne Fruentimmer og Mandfolk lege Tagfat, Andre more sig med Fjerbolt, Drengene ligge paa Gaden og spille Kort, men det er ikke vor[ e] Nybodersdrenge, de danske Blaaeknøse have noget ganske Originalt, de franske ere vel liv­lige men af en anden Caliber. - Læselysten er meget stor hos Pariserne, rundtom seer man Sjovere og Soldater læse i politiske Blade. - Kirkerne ere derimod særdeles tomme, det lader næsten som der slet ingen Religion var, det er ret characteristisk at see hvorledes altid Kirkebetjenten som sidder ved Vievandsfadet indenfor Døren, altid sover, thi han bliver næsten aldrig forstyrret. Schwartsen bringer to smukke Melodier hjem af Pre aux clerc og af La Tentation, de ere for Deres Stemme, see at laane dem, jeg troer ellers han vil synge dem paa sin Aftenunderholdning. Lev ret vel,

. . Deres meget hengivne

Hils Poeten Arnesen! Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter