Til Familien Collin.

Min kjære, kjære Fader!

Tør jeg ikke nok kalde Dem saa - Jeg veed intet Ord der bedre udtaler hvad De egentligt er mig. Her ere Breve til dem alle derhjemme! nogle ere vel lidt afjagede, men jeg blev tilsidst saa træt af at skrive, og det var langt ud paa Natten. - Vil De bede Eduard afsende det lille indlagte Brev og medfølgende Prospekt af Vendome-Støtten til dets Bestemmelse.

Vil De tage Dem lidet af mine Vaudeviller? Brevet om Julidagene har De dog faaet? Louis Jürgensen beder mig bringe Dem sin ærbødige Hilsen, han arbeider paa en Fortsættelse af sin Faders Værk, det er blevet oplæst i Paris i Videnskabernes Selskab. - Siig mig Deres Mening om 1ste Deel afmin Agnete og tænk venlig paa Deres sønlig hengivne

Andersen.

Paris den 9 August 1833.

Til Fru Boye: Brev

Til Edvard Collin: Brev

Til Gottlieb CollinBrev

Tuk Gusta PetsholdtBrev

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter