Dato: 8. august 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludvig Læssøe
Sprog: dansk.

Paris den 8 August 1833

Kjære Ludvig!

Nu nærmer da October sig! faae ikke formange Løvfalds Ideer lad just det grønne Bord med sin Farve give Dem haab. Examen er let, meget let! vær kun ikke bange. Bring Moderen, Dine og alle Brødrene min hjertelige Hilsen, mit Brev til den første var temmeligt afbrudt, men Julistadsen tog alt Papiret op siig hende at jeg i Schweits ret vil tænke paa hende, at jeg der ganske sikkert venter brev fra hende, hun vil kun behage at sende det gjennem Legationen til Paris. Kammerjunker Karstenskiold besørger det da til mig, men hun maa ikke senere skrive hjemme fra end den 8 September, ellers bliver det for seent. - De skulde være her, see det gamle Louvre med Antiquiteterne, det er noget andet en rustne Kobberskillinger, deilige Marmorguder, der længe have sovet i Jorden, men nu ere komne til Værdighed igjen. Malerisamlingerne ere ganske herlige, man har hundred Ting hvorfor man maa elske Paris; snart kommer første Deel af Agnete hjem, jeg har skrevet til Eduard at han sender Jette Wulff den og fra hende faaer Deres Moder den til Gjennemlæsning. Glem mig ikke! Hjemvee har jeg slet ikke, overalt finder jeg et Hjem havde jeg kun mine Kjære hos mig lev vel! Venskabeligst

Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm