Dato: 30. december 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Charles Beckwith Lohmeyer
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 30 December 1850.

Kjære Hr. Lohmeyer!

De veed at det Stykke: »Upsala«, er tabt; jeg har siden efter Hukommelsen søgt at afskrive det igjen, da jeg ikke gjerne vil undvære det i Bogen og det der har nu bestemt Plads; flere Gange har jeg nu skrevet det og atter omskrevet det, da jeg slet ikke kan faae det saaledes som det første var; der er imidlertid hengaaet saa lang Tid at jeg ikke længer tør vente paa bedre Indskydelse og sender Dem derfor Halvdelen af Stykket, med flere Rettelser i, De faaer det i min egen Afskrift, thi ellers maatte der endnu gaae nogle Dage hen før De fik det; den sidste Halvdeel sender jeg Dem imorgenaften, vil De da saa hurtig, som mueligt tage Dem heraf for at jeg kan faae den anden Levering afsted.

Et lykkeligt nyt Aar rulle op for Dem og Deres Kone og mellem Vennerne regn

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjøbenhavn den 30 December 1850.

Kjære Hr Lohmeyer!

De veed at det Stykke: "Upsala", er tabt; jeg har siden efter Hukommelsen søgt at afskrive det igjen, da jeg ikke gjerne vil undvære det i Bogen og det der har nu bestemt Plads; flere Gange har jeg nu skrevet det og atter omskrevet det, da jeg slet ikke kan faae det saaledes som det første var; der er imidlertid hengaaet saa lang Tid at jeg ikke længer tør vente paa bedre Indskydelse og sender Dem derfor Halvdelen af Stykket, med flere Rettelser i, De faaer det i min egen Afskrift, thi ellers maatte der endnu gaae nogle Dage hen før De fik det; den sidste Halvdeel sender jeg Dem / imorgenaften, vil De da saa hurtig, som mueligt tage Dem heraf for at jeg kan faae den anden Levering afsted.

Et lykkeligt nyt Aar rulle op for Dem og Deres Kone og mellem Vennerne regn

Deres hengivne

H.C. Andersen /

[Udskrift:]

Til Hr Beckwith Lohmeyer.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 156, billed 6433-35)