Dato: 7. december 1850
Fra: Henrik Stampe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

7de Dec. 50

Min kjære Ven!

Da jeg veed, at Du i Dit Hjerte gjemmer megen Deltagelse og Godhed for Dine Venner her paa Christinelund, vil jeg ikke lade denneDag gaae hen uden at have meddelt Dig den for os saa glædelige Begivenhed at Jonna idag Kl 2 (Middag) har faaet en lille Pige og at baade hun og Barnet ere raske og sunde. Ikke sandt, min kjære, kjære Ven, det vil glæde Dig paa Grund af Din Godhed for os begge? i Visheden herom sender jeg Dig disse i Hast skrevne Linier og tusinde kjærlige Hilsner fra Jonna, som er glad og fornøiet og med inderlig Kjærlighed tænker paa Dig og sine andre fraværende Venner.

Tusinde Tak, kjæreste Andersen, for de venlige Hilsner, Du har sendt mig i Dine Breve til Jonna!

Din hengivne Henrik Stampe Til Hr H.C.Andersen Ridder af Dannebrogs' Kjøbenhavn

bedes besørget snarest muligt.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus