Dato: 8. august 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Læssøe
Sprog: dansk.

Paris den 8 August 1833

Kjære Ven!

I kort Galop skal De høre fra mig! Paris er en herlig By, det vil De selv komme til at erfare. Som et Beviis paa den store Frihed her finder Sted vil jeg fortælle Dem hvad jeg har oplevet i Dag. Jeg tog mig en Vogn fra Sevres til Paris, min Kudsk havde en under­lig Figur og en paafaldende spæd Stemme; jeg spurgte ham om han var et Fruentimmer og han svarede ja. Det var en Enke der for at ernære sine Børn ved at kjøre lige som før Manden, fandt det be­qvemmest at klæde sig som de andre Vognkarle. Ingen støde sig over det, hvad vilde man sige hjemme? det var ganske paafaldende med hvilken Artighed alle Mennesker blev behandlede i Julidagene af de Vagter som skulde holde Orden. De bad Massen om ethvert Skridt der maatte gjøres; en Soldat der trængte med et for alvorligt Ansigt ind imellem Skaren for at gjøre Plads for Kongen, rev strax en Mand Sabelen fra Siden, Soldaten blev nu heftig, men Alle var imod ham. Udtalen af de franske Ord er meget forskjellig i Paris og hjemme. En ny Roman La reine et le favorite ou Struense, er udkommet, jeg synes ikke farlig om den, men den har dog Interesse for Danske. ­Guldberg spiller en Rolle deri. - Med Lieutenant Dinesen har jeg besøgt det militaire Musæum, gid De havde været med, Dem maatte det have fornøiet særdeles især da jeg her kunne more mig ved alle disse Herligheder jeg her saae. Hils den unge Officier der kommmer til Ørsteds og tænk venligt paa Deres meget hengivne

Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 88, 1-2)

Paris den 8 August 1833

Kjære Ven!

I kort Galop skal De høre fra mig! Paris er en hurtig By, det vil De selv komme til at erfare. Som et Beviis paa den store Frihed her finder Sted vil jeg fortælle Dem hvad jeg har oplevet i Dag. Jeg tog mig en Vogn fra Sevres til Paris, min kudsk havde en underlig Figur og en paafaldende spæd Stemme; jeg spurgte ham om han var et Fruentimmer og han svarede ja. Det var en Enke der for at at nære sine Børn ved at kjøre lige som før Manden, fandt det beqvemmest at klæde sig som de andre Vognkarle. Ingen støde sig over det, hvad vilde man sige hjemme? det var ganske paafaldende med hvilken Artighed alle Mennesker blev behandlede i Julidagene af de Vagter som skulde holde Orden. De bad Massen om ethvert Skridt der maatte gjøres; en Soldat der trængte med et for alvorligt Ansigt ind imellem Skaren for at gjøre Plads for Kongen, rev strax en Mand Sabelen fra Siden, Soldaten blev nu heftig, men Alle var imod ham. Udtalen af de franske Ord er meget forskjellig i Paris og hjemme. En ny Roman La reine et le favorite ou Struense, er udkommet, jeg synes ikke farlig om den, men den har dog Interesse for Danske. - Guldberg spiller en Rolle deri. - Med Lieutenant Dinesen har jeg besøgt det militaire Musæum, gid De havde været med, Dem maatte det have fornøiet særdeles især da jeg her kunne more mig ved alle disse Herligheder jeg her saae. Hils den unge Officier der kommmer til Ørsteds og tænk venligt paa Deres meget hengivne

Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus