Dato: 26. november 1850
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

215. Fra Jonas Collin. Tirsd. 26 Nov. 1850

Kiære Andersen

det faldt mig paa min Vandring i Dag ind, at det vilde glæde os alle og især Ingeborg, dersom vi i Morgen Middag kunde tilsynge hende et Farvel. at De giør meget for at glæde hende, veed jeg.

venligst og kiærligst

Collin.

(det Materielle skal jeg besørge)

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost