Dato: 23. august 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 23 August 1850.

Min kjære søsterlige Veninde!

god Dag! god Dag! - ja her er jeg! her ude i ny Kongensgade; først igaar Eftermiddag kom jeg til Byen efter at have brugt fire Dage, siger og skriver fire Dage fra Corselitze til Kjøbenhavn. I Søndags Aftes2262 nemlig tog jeg afsted til Nykjøbing, her fik jeg den Efterretning at det lille Damp­skib Vildanden, som skulde føre os over var taget til Afbenyttelse ved Slesvig og at vi maatte i aaben Baad, om Natten begyndte imidlertid en ganske orkanagtig Storm og da man overlod mig selv at tage med eller blive, blev jeg for at komme med Vesper; jeg vendte imidlertid ikke til Corselitze, Biskop Monrads2263 bad mig saa særdeles om at være hos dem og saa fløttede jeg ind i den mig fremmede Familie, men Stormen rasede endnu værre Tirsdag og da jeg nu Onsdagmorgen kom til Gaabense var der ikke nogen Vesper, vi ventede og ventede og tog saa tilsidst Baad over og i Selskab med Christian Winther og Kone Extrapost til Kjøge, her over­nattedes og igaar Morges kjørte vi saa til Kjøbenhavn. Jeg har nu sovet en Nat i Byen og er strax denne Morgen ude for at høre til Dem, Deres Søster skriver og jeg lader denne lille Sæddel flyve med med Haandtryk og Hilsen. Snart kommer De jo ind siger man! Det var deiligt; jeg bliver en kort Tid, flyver saa nogle Dage, mueligviis, ud til Bregentved2264 og er da i Kjøbenhavn igjen. Nik over til Sverrig fra mig! - Lev vel! hils Deres Bro­der naar De skriver! jeg tør jo kalde mig den tredie af Brødrene

H. C. Anders[en].

Tekst fra: H.C. Andersens Hus