Dato: 9. august 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 214. Fra Henriette Wulff.

Trolhætten d 9d August 1850.

Da der er en halv Time endnu til Posten gaaer, maae jeg endelig skrive to Ord, kjære gode Ven Andersen, for at takke Dem for Deres Brev jeg modtog nu i dette Øjeblik, Gud signe Dem! Ved at læse det græd jeg første Gang her i Sverriges Land, De talte om min Helt Lessøe, Deres Linier vare saa smukke!

Men hør, gjør mig en Glæde, tag lidt herover til Trolhætten, her er saa mageløst fredeligt, stille, venligt, Warbergs elsker Dem, og vil blive lykke­lige. De

kan have godt af at trække den smule friske Klippeluft, blodt en otte Dage, vi følges da ad hjem, vær nu en god Broder, og kom og hent mig, meden de to Andre færdes i Krigen.2256 Jeg veed De bryder Dem ikke om for den Bagatel det kan koste. De vil have saa godt af det. Vi vil da gjøre Udflugter til Halle og Hundebg:, til Kinnekulden. Kom kjære Andersen, De kan jo være her gandske incognito, saa meget som De

kan være det nogensinde, hvor De er saa meget elsket som her. Jeg synes det er en yndig Plan; rejs strax, det er jo saa let, og hav ingen Kjøbenhavnske

Bihensyn af nogen Slags. Man bliver saa frisk i Sindet af denne frie Bjerg­luft, og de gode venlige Menneskers Omgang. Min Gud, hvor det skulde være dejligt at vandre om med Dem her. Min gode fortreffelige Jørgen forlod mig i Motala, og er vist nu i Kbh:. I Dag kan jeg ikke takke Dem her paa Papiret som jeg vilde for Deres velsignede Brev, men mit Hjerte føler det desto mere, naar vi sees, skal De see hvor jeg takker Dem, maa­ske jeg saa kan finde Udtryk. Bliver det her? Ja lille gode Andersen, sæt det i Værk, og rejs strax! Jeg vil nu vente Dem hvært Dampskib der stand­ser her ved Trolhætten. Farvel saalænge! Hils Alle Mine! De ventes nu for Alvor af Deres

Søsterlige Søster Jette.

[Udskrift

]

Hr H. C. Andersen

fra Søster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost