Dato: 2. juni 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

206. til Jonas Collin. Silkeborg den 2den Juni 1850.

Min kjære faderlige Ven !

med Waldemar, der mundtlig bringer tusinde Hilsener fra mig, kommer dette lille Brev. De skriver, at jeg ikke har besøgt Fru Thomsen i Sorø, og jeg bliver meget forundret over denne Mindelse, thi'ndash;ikke at tale om at jeg aldrig i Kjøbenhavn har været hos hende'ndash;jeg har aldeles ingen Anelse om at hun boede i Sorø, hverken De eller Deres have sagt mig det, og hos Ingemanns hørte jeg heller ikke et Ord om hende.–Det Brev De var saa venlig at sende mig'ndash;jeg beder Dem at De vil lade Eduard betale og overføre paa hans og mit Mellemværende, alle Brev-Udgifter er egenlig til Frøken Wulff; hun bad mig udrette for sig en Comission i Sverrig og Brevet er Svar herpaa; jeg veed intet kortere end sende hende det heelt, og beder Dem derfor om ikke Anders maa bringe det ud naar han en Dag har Ærinde til Hornemanns.–Jeg reiser fra Silkeborg, rime­ligviis paa Onsdag og venter da at være førstkommende Mandag paa Glorup; Michael Drevsen er høist elskværdig og forekommende mod mig, vi have tilsammen gjorte flere smukke Toure og en Høide paa Aasen er opkaldt efter mig: "Andersens Høiland"; jeg gav det dette Navn, for Stedets Lighed med det skotske Høiland.–Vil De hilse dem Alle kjærligt fra mig. Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Eduard faaer Brev fra Fyen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus