Dato: 2. juni 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Silkeborg 2 Juni 1850.

Min kjære søsterlige Veninde!

iaftes fik jeg fra Excellensen Collin et tykt Brev,2193 der bragte mig Oberstlieutenant Warbergs Svar i Anledning af Trollhätte Arangementet; jeg sender Dem herved hele hans Brev, som De vel nok faaer udtydet, og De vil efter det kunde tage Bestemmelse og meget godt, synes jeg, nu selv kunde skrive ham til Deres Bestemmelse, husk at skrive med latinske Bogstaver, dem læser Svenske bedst og send Brevet med Udskrift til Wenersborg , der boer han egenlig, vil De derimod at jeg skal skrive, da vær saa god, efter at have taget Hensyn til hans Brev at skrive mig til hvad De vil jeg skal meddele ham og jeg er naturligviis ganske til Deres Tjeneste; Brev til mig sendes til Glorup ved Nyborg. - Jeg reiser fra Silkeborg, rimeligviis, paa Onsdag og er næste Mandag i Fyen. Her er særdeles smukt og storartet om Silkeborg; deilige udstrakte Skove, Guden­aa, der holder sine 30 Miil, mægtige Lyng-Bjerge og i Moserne har jeg før­ste Gang seet sorte Storke.2194 - Hils hjerteligt Alle i Hjemmet og glem ikke Broder Christian og den elskværdige Hr Worsaae. - Det er sandt, her er en Høide blevet opkaldt efter mig; forleden paa en Tour langs Aasen maatte jeg vælge mig en Plads, og opkalde denne; her var ganske skotsk og jeg kaldte Stedet: »Andersens Høiland«.2195 Lev vel!

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen