Dato: 25. juni 1833
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

59. Fra E. Collin.

Kjøbenhavn d. 25de Junii 1833.

Kjære Ven!

Hermed sender jeg de forlangte Penge: nemlig: 83 Specier eller 166 Rbd. r. S.–à 209 & 210 1/2 = Bco mU 247.4 i en Vexel paa Handelshuset: Rougemont de Lowenberg i Paris. Disse Penge har jeg skrabet sammen paa følgende Maade.

Af de 33 Specier (omtrent) som Reitzel skal betale, kunde

han for Øieblikket kun udrede ......................................................20 Specier

Fader har da tilskudt de øvrige ........................................................13

-»-

De 50 Specier, som De ønskede desuden, har jeg optaget af Deres

Reiseunderstøttelse for næste Aar............................................50

-»-

---------------

83 Specier

Naar De altsaa kan faae 50 Specier for Agnete, maa disse betragtes som 100 Daler af Deres Understøttelse for næste Aar, men de kan jo naturlig­viis faae dem, naar De vil. – ....

Hilsener fra Alle i det Uendelige. – Lev vel, kjære Ven.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost