Dato: 13. maj 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøb: 13 Mai 1850.

Min kjære søsterlige Veninde!

I Dag har jeg sendt Brev til Oberstlieutenant Warberg2181 ved Trollhätta og bedet ham om Svar. Her er en Bog,2182 som De selv maa anskaffe Dem i Götheborg, thi jeg skal bruge dette Exemplar; imidlertid læs deri til Ons­dag, men kun fra det indlagte Mærke og ud, det er Deres

Reise. Hils Deres Søster og Sønnerne.

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus