Dato: 10. maj 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: J. A. Josephson
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 10 Mai 1850.

Kjære Ven!

Dette Brev flyver over Norge, gjennem Finland og ned til Upsala med Hilsen og Haandtryk fra mig. Overbringeren er Oscar Schmidt, Professor ved Universitetet i Jena, han gjør en Videnskabsreise i Norden, og da han ingen Bekjendter har i Upsala, tillader jeg mig at give ham dette lille Brev til Dem, De vil være ham lidt til Tjeneste, jeg veed det, og føre ham til den, eller dem af Professorerne, der kan være ham, paa / hans Videnskabs vegne, af meest Interesse. Naar dette Brev kommer, er vel Jenny Lind hos De lykkelige Stockholmer, hils hende paa det hjerteligste og kan De lægge Deres egen bløde Musik under Hilsenen, saa gjør det kun. Professor Hartmann og Familie hilser Dem, jeg sender en heel Bouquet af Hilsener, som De vil udele til Veninder og Venner. - Hvorledes lever gamle Grev Salza? Jeg skrev ham et langt Brev til, men fik aldrig Brev igjen. Hans fortræffelige Datter vil De bringe min Tak og ærbødige Hilsen.

Deres hengivne Ven

H.C . Andersen /

[udskrift:] Hr Magister

A. Josephson

Musikdirecteur ved Universitetet i Upsala

Tekst fra: Solveig Brunholm (også lig med microfilmscannin 78, 197-200)