Dato: 9. maj 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 201. Fra Henriette Wulff.

Torsdag Morgen [9.5.1850].

God Morgen, kjære Andersen!

Jeg fandt Alt saa herligt i Gaar Aftes paa Concerten og morede mig saa godt, at jeg gjerne vilde takke Alle , der bidroge dertil. Det kan jeg jo ikke, derfor skal De have hele Takken, kjære Andersen! Melodien til Deres dej­lige Digt fandt jeg smuk, og Ordene til den langelandske Melodie, aller­kjæreste!

Dem Selv saae jeg, at sige Hovedet, ved Siden af Ploug's, to Hoveder, jeg meget beundrer, det Eene holder jeg jo tillige hjertelig af. Husk paa hvad De har lovet mig til Tro[l]hætten, før De rejser,2180 og at det er meget længe siden De var her.

Farvel kjære Andersen, tak for Alt Godt!

Faithfully Your Sister.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost