Dato: 12. april 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 200. Fra Henriette Wulff.

Fredag d 12 April 50.

De var saa venlig for nogen Tid siden, at love at afskrive Deres dejlige Digt til Fædrelandet, der stod i Bladet »Fædrelandet« til Kammerfrøknen, her sender jeg een af de smaa Lapper Papir af hendes Stambog hun har sendt mig, glæd nu den gamle Dame. ­

Jeg blev gandske bedrøvet i Forgaars, da jeg kom hjem og hørte De havde været her, i denne Periode seer jeg Dem jo saa sjeldent, men tænker daglig paa Dem, og glæder mig naar jeg hører at De tumler Dem med Lyst i Verden.

Tak for de smukke sande Linier til Sonne i »Fædrelandet«,2178 det gjør altid saa godt at see sine egne Følelser smukt udtalte. Ja Sonne er en her­lig Maler, og jeg troer, et ligesaa fortreffeligt Menneske. Fra Broder Chr:2179 fra hvem jeg har lystige rare Breve næsten hveranden Dag, de hjerteligste Hilsner til den kjære Andersen.

Men hvor troer De Solen er bleven af, April Maaned, og aldrig Soel­skin! Jeg længes næsten ligesaa meget efter at see den, som efter Dem!

God Morgen, og Farvel, godeste bedste Andersen og Ven!

Faithfully your Sister!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost