Dato: 8. juni 1833
Fra: Signe Læssøe   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Signe Læssøe til Henriette Hanck. (Udtog) d. 8. Juni 1833

............................... Vores Andersen har jeg havt Brev fra, han længes vel efter Vennerne, men finder Paris i Forhold til Kbhvn. som en Perlemoors?Sal til et Vognskur; hans Frøken Wulf har jeg talt med, hun er langt elskeligere end hans Lovtaler lade mig forestille hende, hendes deilige brune Øine, som han altid priste var imidlertid klart himmelblaae – det er kuriøst at det Menneske kun seer Sjælen i det og ikke det legemlige – er der megen Forstand seer han Øiet brunt er der megen Ynde seer han det blaat og bryder sig ikke om hvad det er...................

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost