Dato: 2. april 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 198. Fra Henriette Wulff.

d 2d April. 50.

Jeg gratulere Dem, kjære gode Andersen af mit hele søsterlige Hjerte, og ønsker Dem saa meget meget godt, som De rigeligen fortjæner, ja Alt det Gode som denne Verden kan give! Hvær Gang denne Dag vender til­bage, bliver jeg saa taknemlig glad tilmode, fordi vi har Dem.!!

Med vi ­mener jeg det hele kjære Fædreland, og hvær Ven for sig, hvoriblandt jeg med Stolthed og Taknemlighed jo nok maae nævne mig som

Deres uforandrede oprigtigen hengivne Søster Jette.

Maae disse medfølgende Violer2174 dufte i Deres Vindue, en venlig Hilsen fra Foraaret, at nu kommer det nok snart! Foraar og Fred - Andersens Symboler!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost