Dato: 19. marts 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19 Marts 1850

Kjære Ven!

Iforgaars gik "Ole Lukøie" for niende Gang, det vil sige ni Forestillinger lige efter hinanden, alle for fuldt Huus; af de forskjellige Anmældelser om Stykket er den i Flyveposten klarest og bedst, en anden, den De neppe seer, i Theater-Bladet Thalia, sender jeg Dem her. De vil lade Dr Leo læse den. Første Forestilling forstod Publicum ikke Ole Lukøie, det vil sige indtil Midten af tredie Act, da gik Ideen op for den blandede Mængde og det hele Arbeide vandt udeelt Bifald, siden er Stykket, uagtet Hr Goldschmidts tomme Anmældelse, den jeg i Hovedtanken finder urigtig, særdeles vel optaget og som Facta viser, endogsaa Kasse-Stykke. De har nu selv læst det; jeg gav det til Delbanko; Musiken til det er udkommet paa hans Forlag.

Hauchs Tragedie "Marsk Stiig" er særdeles besøgt og vinder Bifald; de tre første Acter især ere høist dramatiske. - Bournonville har componeret en ny Ballet "Amor og Psyche", der snart vil komme paa Scenen. - Glæsers hører jeg skal paa Opera "Brylluppet ved Comosøen", Stockholms Theater.

Vinteren er begyndt igjen, Isen ligger ud mod TreKroner og saa stormer det i disse Nætter, saa at jeg folder mine smaa Hænder og takker Himlen at jeg ikke er tilsøes.

Siig mig snarest, naar De skriver til Delbanko, Jenny Linds Adresse. Er hun i Berlin eller hvor. Jeg skylder hende Brev og veed nu ikke hvor hun er? Hils Deres Kone og Svigerforældre, ligesaa Dr Leo og andre fælleds Venner.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus