Dato: 26. februar 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 197. Fra Henriette Wulff.

[26.2. 1850].

Meget gode og kjære Andersen!

Til den forestaaende Festdag, naar vi skal see »OIe Lukøje«,2171 har De jo været saa venlig at love at skaffe os Plads; men da Søster Ida ikke errindrer bestemt hvormange Biletter hun har bedet Dem om, vil jeg, for at der ingen fejlslagne Haab skal blive i Familien, der er talriig, bede Dem om vi maatte faae 8 Biletter. Skulde De i Deres sædvanlige Venlighed have besluttet at see lidt til os i Morgen det er Onsdag, da maae det endelig ikke være mellem Kl 12 og 2, da jeg har lovet Elise2172 at gaae med hende til Jerichau for at see hans Thor.2173 Jeg længes meget efter i Roe at tale lidt med Dem, og høre om Dem Selv og Ole Lukøje; som med Guds Hjelp har det fortreffeligt begge! Imidlertid som altid ­

sincerely and sisterly Yours!

Tirsdag Aften.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost