Dato: Januar 1850
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 196. Fra Henriette Wulff.

Fredag Formiddag. [Jan.-Febr. 1850].

Nu kjære Andersen! kan jeg virkelig ikke være længere uden at høre Noget fra Dem. At De lever, veed jeg Gudskelov, og endogsaa vel, men det gjør mig næsten ondt at De kan det, uden at see os her. Hvor er De dog, hvad beskjæftiger Dem saaledes at De glemmer saa aldeles Een af de Allerældste?

Folkecomedien2170 er færdig, det veed jeg fra to aandfulde

Damer De læste den for, det er nogen Tid siden, men den indstuderes vel neppe endnu. Naar jeg undtager at jeg har længtes meget efter Dem, og savner Dem dagligen, har jeg haft det ypperligt i denne Tid, det er kun Deres

Skyld, at jeg endnu ikke har haft det bedre! Der overfalder mig en Skræk undertiden, at De skulde have opdaget Deres prindselige eller kongelige Herkomst og foragter Deres democratiske Søster, det var dog ej Ret gjordt af Dem, men det ligner Dem ikke, og det er vist noget gandske Ubegribeligt der holder Dem borte! Kom dog snart kjære Broderlil, jeg længes virkelig saa meget efter Dem og efter at De sidder og fortæller mig lidt om, hvorledes det gaaer Dem i denne Verden.

Skulde De ikke være vel, som Gud forbyde, da lader De mig det vide; men jeg vil haabe det Bedste som er at De snart seer til

Deres troe Søster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost