Dato: 26. januar 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Juliane Margrethe Næboe, f. Gliese
Sprog: dansk.

[26 jan 1850]

Kjære Fru Næboe!

Jeg havde troet at Øehlenschlægers Begravelse var endt Klokken to og at jeg altsaa godt kunde komme til Dem og Deres Børn, men nu er Klokken henimod fire og jeg maa altsaa bede Dem om Tilgivelse og modtage min Tak og Hilsen.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus