Dato: 1850
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

(Udateret - det må være om "I Sverige")

Blot to Ord, kjæreste Andersen! i al Hast for at sige Dem at De ikke maa lade Dem pine af det forglemte Brev; jeg forsikrer Dem om, at min lille Laura kjender mig saa godt, at hun intet Minut troer jeg har glemt hende eller hendes Fødselsdag, hun vil rolig oppebie næste Post, og jeg har saa inderlig Medfølelse med Deres Forpinthed, at jeg næsten vilde ønske jeg ikke havde skrevet hiint Brev! Tak for "Wadstena," hvor den rørte mig, Historien om den unge Dronning, der i Søvne røber sin Elskov. Lad saa den Historie være glemt og udslettet!

Deres Jonna

Tekst fra: H.C. Andersens Hus, Stampesamlingen