Dato: 28. november 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 193. Fra Henriette Wulff.

[28/11 1849]2163

Det glæder mig ret at det var bedre med Dem i Gaar, og haaber at det er fuldkomment godt i Dag, kjære Andersen! Vejret er jo rigtignok mærk­værdigt, og det gjelder nu at vise man er Nordboer; dog uagtet Storm og Sneefog, har et Brev fra den kjære Broder Chr: fundet Vejen til mig i Dag, og foranlediger tildeels disse Linier. Den 1. Dec: er det Kong Oscars Navnedag, og General Malmborg2164 giver et stort Bal i Flensborg, som han endogsaa haaber at forherlige med Jenny Lind's Nærværelse;2165 De veed hun opholder sig for Øjeblikket i Hamburg. Skjøndt Chr: just ikke troer paa hendes Komme vilde han dog i ethvært Tilfælde være forsynet med en frisk Hilsen fra Dem , som en god Anbefaling hos hende , han har kun bedet om at faae den gjennem mig, men jeg veed det meget vilde fornøje ham at see et Par friske

Linier fra Dem selv, som De saa længe har lovet. I Morgen sender jeg Brev med Skirner Kl. 2, hvis den gaaer, i modsadt Tilfælde i Morgen Aften, dersom De saa vilde skrive ham lidt til, men er De mat, eller ikke har Lyst, da send blodt en Hilsen. ­

Snart haaber jeg at see Dem, kjære Andersen, som jeg ret længes efter. De venligste Hilsner fra Alle

Systerligt Deres Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost